5.jpg 3.jpg 4.jpg 1.jpg 7.jpg 6.jpg 8.jpg 10.jpg 9.jpg 11.jpg 13.jpg 2.jpg 12.jpg

Information om syn

Information om syn

Periodisk syn:
Du er af Trafikstyrelsen blevet indkaldt til periodisk syn. Inden fremmøde i synshallen bør køretøjet være rengjort således at syn rent objektivt kan foretages. Dermed menes ikke at det nødvendigvis skal være nyvasket/poleret.

 

 

Hvad medbringes til syn

Ved periodisk syn:
Af en almindelig person- eller varebil, er det ikke nødvendigt at medbringe registreringsattest på bilen, men vil altid være en fordel.

 

Ved registreringssyn:
F. eks. hvis køretøjet har været afmeldt, eller hvis der er foretaget synspligtige ændringer, skal registreringsattesten medbringes. Her vil det være en god idé at have en udfyldt anmeldelsesblanket med, som du har fået udleveret på motorkontoret hos skat (find adressen her >>) eller her hos os. Vi vil også være behjælpelig med udfyldelse af anmeldelsesblanketten.

 

Ved omsyn:
Har der ved første syn været konstateret fejl af en sådan karakter at køretøjet ikke er blevet godkendt, skal køretøjet være godkendt inden for en måned – helt præcis 33 kalenderdage, synsdagen inkl. – BEMÆRK! ALLE FEJL VED FØRSTE SYN SKAL VÆRE RETTET TIL OMSYN.

 

Toldsyn:
Gælder for personbiler, varebiler og motorcykler, der er ikke tidligere har været registreret her i Danmark. (Brugtimporteret) Vi udfærdiger en toldsynsrapport i forbindelse med syn hvor udstyr oplistes og standen af køretøjet vurderes. 
For brugtimporterede køretøjer, skal tillige medbringes vejeseddel foretaget indenfor de sidste 2 døgn. Nærmeste godkendte vejer og måler er Fyns Andels Foderstofforretning, Østre Ringvej 38, 5750 Ringe Tlf. 63 62 02 00 (Skal ikke vejes hvis der fremvises en typeattest som køretøjet er i nøje overensstemmelse med, underskrevet af fabrikanten, eller af den her i landets repræsentant.)

 

Selve synet

Kontrol af, at køretøjet overholder lovens minimumskrav med hensyn til sikkerhed og forureningskrav. 
Synet af dit køretøj foregår i hyggelige omgivelser. Vi vil være behjælpelige med gode råd og rådgivning mht. vedligeholdelse af dit køretøj. Du kan enten følge med i synet, eller du kan vente i vores hyggelige ventelokale og nyde en kop frisklavet kaffe, mens du læser dagens avis eller andre tidsskrifter. 
I hovedpunkter kontrollerer vi køretøjet omkring:

  • Kabine (seler, horn, sæder m.v.)
  • Lygter herunder lygtejustering
  • Undersøgelse på lift (slør i styreapparat og hjulophæng, rust m.v.)
  • Bremseafprøvning på rullefelt. (skævbremsning m.v.)
  • Prøvekørsel
  • Miljøtest

 

 

Afslutning

Efter syn får du en synsrapport, som beskriver om dit køretøj er godkendt - og hvis ikke, hvad årsagen er dertil, og hvor eventuelle fejl og mangler vil blive anført i synsrapporten. Når en synsmedarbejder afslutter et syn vil det fremgå om køretøjet er blevet udtaget til kontrol af Trafikstyrelsen. Dvs. at køretøjet ikke må forlade synsstedet. En inspektør fra Trafikstyrelsen vil da ankomme normalt inden for 5-10 minutter og kontrollere køretøjet. Inspektøren skal have gennemgået og frigivet køretøjet igen senest en time efter udtagning til kontrol.